Selamat Datang

Draf Gambarajah Utama Rancangan Struktur Negeri Johor 2030

Peta Draf Gambarajah Utama Rancangan Struktur Negeri (RSN) Johor memaparkan maklumat yang mengandungi maklumat pembangunan bagi seluruh Negeri Johor sehingga tahun 2030.

Peta Gunatanah Semasa

Peta Gunatanah Semasa mengandungi maklumat gunatanah semasa y bagi setiap daerah di Negeri Johor.

Peta Zon Gunatanah

Peta Zon Gunatanah memaparkan maklumat zon perancangan yang telah diwartakan berdasarkan kepada pelan warta di dalam RTD dan RTD ( Pengubahan ) bagi setiap daerah di Negeri Johor.

Peta Sempadan Pentadbiran

Peta Sempadan Pentadbiran bagi seluruh Daerah, Mukim, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), DUN dan Parlimen bagi seluruh Negeri Johor.

Peta Kemudahan Kesihatan

Peta Kemudahan Kesihatan memaparkan maklumat dan lokasi hospital, klinik kesihatan dan klinik desa bagi seluruh Negeri Johor.

Peta Kemudahan Pendidikan

Peta Kemudahan Pendidikan memaparkan maklumat dan lokasi sekolah rendah dan sekolah menengah beserta IPTA di seluruh Negeri Johor.

Peta Kemudahan Keagamaan

Peta Kemudahan Keagamaan memaparkan maklumat dan lokasi masjid dan surau seluruh Negeri Johor.

Peta Tanah Perkuburan

Peta Tanah Perkuburan memaparkan maklumat dan lokasi tanah perkuburan islam di seluruh Negeri Johor.

Peta Kemudahan Awam

Peta ini mengandungi maklumat dan lokasi kemudahan awam seperti dewan orang ramai, balai raya dan sebagainya.

Peta Rekreasi

Peta ini mengandungi maklumat dan lokasi kawasan rekreasi seperti gelangang permainan, padang permainan, taman permainan dan sebagainya.

Peta Taburan Rumah Mampu Milik Negeri Johor

Peta ini memaparkan maklumat taburan, projek serta lokasi Rumah Mampu Milik bagi seluruh Negeri Johor.

Modul PLAN Malaysia@Johor

Modul ini memaparkan lapisan asas bagi PLAN Malaysia@Johor. Ia mengandungi lapisan gunatanah semasa, zoning dan maklumat charting kebenaran merancang mengikut daerah.

Modul Jabatan Alam Sekitar

Modul Jabatan Alam Sekitar ini memaparkan lokasi empangan, stesen air bawah tanah, stesen air dan stesen udara bagi Negeri Johor.

Modul Jabatan Pengairan & Saliran

Modul ini memaparkan lokasi dan maklumat sungai, kawasan tadahan, stesen siren banjir dan stesen telemetri bagi Negeri Johor.

Modul Jabatan Mineral & Geosains

Modul Jabatan Mineral dan Galian ini memaparkan maklumat geologi , hidrologi dan sumber mineral (bauksit, besi, emas dll) bagi Negeri Johor.

Modul Jabatan Kesihatan

Modul Jabatan Kesihatan ini memaparkan maklumat lokasi hospital di Negeri Johor.

Modul Majlis Agama Islam Johor

Modul Majlis Agama Islam Johor ketika ini hanya memaparkan maklumat lokasi masjid di Negeri Johor.

Modul Jabatan Kerja Raya

Modul Jabatan Kerja Raya memaparkan maklumat lokasi seperti jambatan, papan tanda jalan dan sebagainya di Negeri Johor.

Modul PDRM

Modul Polis DiRaja Malaysia memaparkan maklumat lokasi balai polis yang terdapat di Negeri Johor.

Modul Jabatan Pertanian

Modul Jabatan Pertanian ini memaparkan maklumat projek-projek pertanian, pusat latihan dan sebagainya yang terdapat di Negeri Johor.

Modul Jabatan Pendidikan

Modul Jabatan Pendidikan ini memaparkan maklumat lokasi sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan cina, sekolah jenis kebangsaan tamil dan lain-lain di Negeri Johor.

Modul IRDA

Modul Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar.

479496

Jumlah Pengunjung

9308

Bulan Ini

1828

Minggu Ini

536

Hari Ini