Selamat Datang

Peta Gunatanah Semasa

Peta ini mengandungi maklumat penggunaan tanah sedia ada/ semasa bagi setiap lot tanah mengikut daerah-daerah di Negeri Johor.

Peta Zon Gunatanah

Peta ini mengandungi maklumat zon dan cadangan gunatanah iaitu gunatanah yang telah ditetapkan berdasarkan kepada rancangan pemajuan mengikut daerah di Negeri Johor.

Peta Sempadan Pentadbiran

Peta ini mengandungi maklumat persempadan pentadbiran bagi Negeri Johor seperti sempadan daerah, mukim, Pihak Berkuasa Tempatan, DUN dan Parlimen.

Peta Kemudahan Kesihatan

Peta ini mengandungi maklumat asas kemudahan kesihatan seperti lokasi, alamat, nombor telefon dan website bagi hospital yang terdapat di Negeri Johor.

Peta Kemudahan Pendidikan

Peta ini mengandungi maklumat asas bagi kemudahan pendidikan di Negeri Johor seperti Sekolah Agama, Sekolah Kebangsaan, Sek Menengah Kebangsaan, Sek Menengah Agama, Sekolah Menegah Teknik dan lain-lain lagi.

Peta Kemudahan Keagamaan

Peta ini mengandungi lokasi dan maklumat masjid-masjid yang terdapat di Negeri Johor.

Peta Tanah Perkuburan

Peta ini mengandungi maklumat dan lokasi bagi tanah perkuburan seperti Tanah Perkuburan Islam, Jirat Cina, Tanah Perkuburan India dan Kristian.

Peta Kemudahan Awam

Peta ini mengandungi maklumat dan lokasi kemudahan awam seperti dewan orang ramai, balai raya dan sebagainya.

Peta Rekreasi

Peta ini mengandungi maklumat dan lokasi kawasan rekreasi seperti gelangang permainan, padang permainan, taman permainan dan sebagainya.

Modul PLAN Malaysia@Johor

Modul ini memaparkan lapisan asas bagi PLAN Malaysia@Johor. Ia mengandungi lapisan gunatanah semasa, zoning dan maklumat charting kebenaran merancang mengikut daerah.

Modul Jabatan Alam Sekitar

Modul Jabatan Alam Sekitar ini memaparkan lokasi empangan, stesen air bawah tanah, stesen air dan stesen udara bagi Negeri Johor.

Modul Jabatan Pengairan & Saliran

Modul ini memaparkan lokasi dan maklumat sungai, kawasan tadahan, stesen siren banjir dan stesen telemetri bagi Negeri Johor.

Modul Jabatan Mineral & Geosains

Modul Jabatan Mineral dan Galian ini memaparkan maklumat geologi , hidrologi dan sumber mineral (bauksit, besi, emas dll) bagi Negeri Johor.

Modul Jabatan Kesihatan

Modul Jabatan Kesihatan ini memaparkan maklumat lokasi hospital di Negeri Johor.

Modul Majlis Agama Islam Johor

Modul Majlis Agama Islam Johor ketika ini hanya memaparkan maklumat lokasi masjid di Negeri Johor.

Modul Jabatan Kerja Raya

Modul Jabatan Kerja Raya memaparkan maklumat lokasi seperti jambatan, papan tanda jalan dan sebagainya di Negeri Johor.

Modul PDRM

Modul Polis DiRaja Malaysia memaparkan maklumat lokasi balai polis yang terdapat di Negeri Johor.

Modul Jabatan Pertanian

Modul Jabatan Pertanian ini memaparkan maklumat projek-projek pertanian, pusat latihan dan sebagainya yang terdapat di Negeri Johor.

Modul Jabatan Pendidikan

Modul Jabatan Pendidikan ini memaparkan maklumat lokasi sekolah kebangsaan, sekolah menengah, sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan cina, sekolah jenis kebangsaan tamil dan lain-lain di Negeri Johor.

Modul IRDA

Modul Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar.

27524

Jumlah Pengunjung

5013

Bulan Ini

1272

Minggu Ini

102

Hari Ini