Selamat Datang

Anda tidak layak memohon akaun sekiranya anda adalah orang awam atau pihak swasta. Setiap pemohonan akaun mestilah terdiri daripada pemohon daripada Agensi Kerajaan sahaja.
Data digital GeoJohor boleh diperolehi dengan cara membuat permohonan kepada JPBD
Modul yang terdapat dalam sistem GeoJohor iaitu :
Peta Awam
 • Peta Gunatanah Semasa
 • Peta Zoning Gunatanah
 • Peta Sempadan Pentadbiran
 • Peta Kemudahan Kesihatan
 • Peta Kemudahan Pendidikan
 • Peta Kemudahan Keagamaan
 • Peta Tanah Perkuburan
 • Peta Kemudahan Awam
 • Peta Rekreasi
Peta Agensi
 • Modul Jabatan Perancangan Bandar & Desa
 • Modul Jabatan Alam Sekitar
 • Modul Jabatan Pengairan & Saliran
 • Modul Jabatan Mineral & Geosains
 • Modul Jabatan Kesihatan
 • Modul Jabatan Agama Johor
 • Modul Jabatan Kerja Raya
 • Modul Polis
 • Modul Jabatan Pertanian
 • Modul Jabatan Pendidikan
 • Modul Iskandar Regional Development Authority
Data yang disimpan dalam sistem GeoJohor ialah data geospatial gunatanah semasa, komited dan zoning (Peta Cadangan) yang telah dikemaskini untuk 10 daerah di Negeri Johor.

379925

Jumlah Pengunjung

537

Bulan Ini

130

Minggu Ini

2

Hari Ini