• Home
 • Pengenalan
 • Penafian
 • Tahap Capaian Data
 • Panduan Penggunaan
 • Metadata

 

Negeri Johor Wilayah Iskandar Daerah

 

PENGENALAN

GEO-JOHOR ini merupakan satu Aplikasi Portal Gunatanah (Landuse Portal) Negeri Johor. Aplikasi ini mengandungi Pangkalan Data Spatial berasaskan Sistem Maklumat Geografi (GIS) yang mengemblengkan sumber data dari pelbagai Jabatan / Agensi di Negeri Johor. Aplikasi ini merupakan sebagai Pusat Sehenti (One Stop Center) - Pangkalan Data Spatial untuk rujukan semua pihak sama ada di sektor awam, swasta, akademik dan awam.

Aplikasi ini dibangunkan selaras dengan Pelan Induk ICT Negeri Johor untuk meningkatkan sistem pencapaian kepada rakyat khususnya berkaitan dengan pembangunan hartanah dan membudayakan teknologi ICT dalam urusan pentadbiran. Ini selaras dengan hasrat Kerajaan - Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan di mana kemudahan maklumat kepada rakyat melalui ICT dibangunkan untuk memudahkan urusan berkaitan pembangunan Negeri Johor.

PENAFIAN

 1. Semua maklumat yang dipaparkan dalan Geo-Johor adalah merupakan rujukan semata-mata. Maklumat ini tidak sah digunakan di dalam apa-apa perkara melibatkan transaksi atau perundangan atau kegunaan rasmi melibatkan kerajaan Negeri Johor dan Malaysia.
 2.  
 3. Maklumat dianggap sah apabila ianya dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor berdasarkan kepada Kaedah Bayaran Pembekalan Maklumat Perancangan Bandar dan Desa (Warta Jld 52 No 26, Tambahan No 15 Perundangan pada 18 Disember 2008.).
 4.  
 5. Maklumat lain selain daripada Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor adalah dimiliki oleh Jabatan / Agensi yang dinyatakan. Segala pengesahan dan pemilikan maklumat tersebut adalah tertakluk kepada dasar pemilikan maklumat Jabatan / Agensi tersebut.

TAHAP CAPAIAN DATA

Pengguna Negeri
Pengguna Wilayah
Pengguna Daerah
Pengguna Awam
 1. Sempadan BP
 2. Sempadan BPK
 3. Sempadan Daerah
 4. Sempadan Mukim
 5. Sempadan DUN
 6. Sempadan Parlimen
 7. Kad Indeks
 8. Lot Tanah
 9. Gunatanah Semasa
 10. Gunatanah Cadangan
 11. Gunatanah Komited
 12. Jalanraya
 13. Sungai
 14. Institusi
 15. Kawasan Lapang
 16. Taman Perumahan
 17. Nama Kampung
 1. Sempadan BP
 2. Sempadan BPK
 3. Sempadan Daerah
 4. Sempadan Mukim
 5. Sempadan DUN
 6. Sempadan Parlimen
 7. Kad Indeks
 8. Lot Tanah
 9. Gunatanah Semasa
 10. Gunatanah Cadangan
 11. Gunatanah Komited
 12. Jalanraya
 13. Sungai
 14. Institusi
 15. Kawasan Lapang
 16. Taman Perumahan
 17. Nama Kampung
 1. Sempadan BP
 2. Sempadan BPK
 3. Sempadan Daerah
 4. Sempadan Mukim
 5. Sempadan DUN
 6. Sempadan Parlimen
 7. Kad Indeks
 8. Lot Tanah
 9. Gunatanah Semasa
 10. Gunatanah Cadangan
 11. Gunatanah Komited
 12. Jalanraya
 13. Sungai
 14. Institusi
 15. Kawasan Lapang
 16. Taman Perumahan
 17. Nama Kampung
 1. Sempadan BP
 2. Sempadan BPK
 3. Sempadan Daerah
 4. Sempadan Mukim
 5. Sempadan DUN
 6. Sempadan Parlimen
 7. Kad Indeks
 8. Lot Tanah
 9. Gunatanah Semasa
 10. Gunatanah Cadangan
 11. Gunatanah Komited
 12. Jalanraya
 13. Sungai
 14. Institusi
 15. Kawasan Lapang
 16. Taman Perumahan
 17. Nama Kampung

Metadata

Dalam Proses Pembangunan